Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

new logo

i dont know,i just didn't like the shape of my logo,i've changed it many times but something wasn't right...so,i thought of changing it (again) and adopt a new calligraphic style of g.So, i ended up with this stylish and decorative design :


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου